Det senaste i hos ArwehedsFramöverBarnens egna äventyrMer om basen vi bor på och organisationen som driver utbildningenSitemap
På gång

Ett helt nytt UMU-arbete kommer att starta i Lautoka under juli. Kvinno- och familjestöd samt hjälp till människor som blivit utsatta för övergrepp.

Uppdateringar

18/6
Vecka 21-24
Barnen

21/5
Vecka 18-20

1/5
Vecka 13-17

26/3
Vecka 11-12

14/3
Vecka 8-10

22/2
Vecka 6-7

4/2
Vecka 4-5
Galleriet
Framöver
Bönerutan

23/1
Vecka 1-3

1/1
Vecka 51-52

15/12
Vecka 48-50

26/11
Vecka 45-47
Bönerutan

6/11
Vecka 44

26/10
Vecka 41-43

10/10
Vecka 36-40

6/9
Vecka 26-30
Vecka 31-34
Vecka 35
Tjänsten
Framöver
Barnen
Bönerutan

26/6
Vecka 24
Vecka 25

9/6
Behov
Vecka 20-21
Vecka 22-23
Webbfrågan

12/5
Sista veckan
Galleriet


Föregående veckor

 UMU, missionsorganisationen vi arbetar för, står för "Ungdom med Uppgift". Grundad 1960, med ca 20 000 anställda volontärer på 800 platser i 135 länder och ytterligare 100 000-tals korttidsarbetare varje år, är UMU en av världens största missions-organisationer.

"Vår" gren av UMU, Marine Reach, grundades för att i praktisk handling visa att Gud bryr sig om och är verklig.

Marine Reach, Fiji är en båt- och landmission som tar sjuk- och hälsovård till svårnådda byar och öar i och kring Fiji. Detta är på många sätt ett pionjärarbete, som funnits på Fiji i drygt 3 år. För närvarande finns en lastbil och ett skepp, vilka används för att medicinska och evangelistiska team ska ge sjukvård, utbildning i hälsovård och samtidigt handfast visa på och berätta om Guds omsorg.

Landbasen för arbetet ligger i staden Lautoka på Fiji och där bor vi med vår familj. Fredrik är basens Teamkoordinator och sköter kontakten med de team som kommer från församlingar och bibelskolor runt om i världen för för att evangelisera och göra praktiska hjälpinsatser på Fiji. Till stor del innebär det att han tar kontakt med byaråd, församlingar, skolor och andra instanser. Han planerar byggprojekt, undersöker kostnader mm. Fredrik koordinerar även mycket av det medicinska teamets arbete och det händer att han kommer med ut på klinikdagar när så behövs.

Sofia ingår i det medicinska teamet som en av två läkare. Dessutom har vi i teamet en tandläkare, två sjuksköterskor (varav en arbetar som teamets "farmaceut"), en registrerare samt 1-2 översättare. Ofta tar vi hjälp av lokala församlingar, skolpresonal eller bofasta i den by eller bosättning vi besöker. Vi åker ut till en skola/by eller bosättning under 1-2 dagar och tar då emot 80-120 patienter per dag. Vi behandlar mycket av det man ser på en vanlig vårdcentral i Sverige, men betydligt fler och aggressivare infektioner.

Fiji har allmän statlig sjukvård som är gratis men tyvärr lider brist på det mesta när det gäller utrustning, mediciner och utbildad personal. Det finns en väl utarbetad plan för hur man vill förbättra sjukvården och hälsoläget i landet, men det saknas resurser att genomdriva förändringarna och man lever mycket på donationer från i första hand Australien och NZ. Ett exempel är att ett mertal av landets 30 ambulanser och en av två CT-(röntgen) utrustningar nu står oanvändbara pga brist på reservdelar, som är för dyra att importera. Vi samarbetar med det statliga sjukvårdministeriet och lämnar rapport och statistik till dem. Vi remitterar förstås också till sjukhusen när något behöver utredas eller följas upp.

Vi ber med många av våra patienter och alla som kommer till vår klinik vet att vi representerar den kristna tron. Vi har många muslimska och hinduiska patienter och vi ser det som ett stort förtroende att de kommer till oss med sina besvär. Även de önskar ofta att vi ska be med dem!

Alla UMU´s volontärer och missionärer är helt oavlönade och får själva betala sin mat och uppehälle. Detta gäller även organisationens ledning och grundare. Många har församlingar och enskilda bakom sig och får på så sätt ekonomin att fungera. Ändå får man nog säga att möjligheter för Gud att göra ekonomiska under knappast saknas... De bidrag som ges till organisationen gör att sjukvårdsmaterial kan köpas in, båten kan hållas flytande och fortsätta det vi tror att Gud vill, nämligen visa Hans omsorg.

Länkar från denna sida
   
  Marine Reach
   
  UMU international
 
Galleriet | Sista veckan | Framöver | Barnen | Tjänsten | Kontakt
 
All Rights Reserved. 2005. Arwehed.se